Velkommen til Næstved Distrikt Øst.

Distrikt Øst er en virksomhed under Næstved Kommune. Vi kan tilbyde dig hjemmepleje eller plejebolig, og vi kan hjælpe dig til et liv med livsglæde, trivsel og tryghed, når du permanent eller midlertidigt føler dig svækket af sygdom eller alderdom.
Træning | God mad | Sygepleje | Personlig pleje | Rengøring | Berigende samvær

Har du brug for hjemmepleje?

Distrikt Øst kan hjælpe dig, hvis du har brug for støtte til at klare hverdagen i dit eget hjem. Vores medarbejdere er meget optagede af at gøre en positiv forskel. De er veluddannede indenfor forskellige fag, og det er dine konkrete behov, der afgør, hvem der kommer i dit hjem.

Ønsker du en plejebolig?

I Distrikt Øst har vi den grundholdning, at vores bocentre er rammen om den enkeltes hjem. Hos os er du hjemme … ikke på et hjem. Vi lægger vægt på at skabe plads til udfoldelse, også for dine gæster. Vi prioriterer den gode stund og livsglæde højt, og vores overordnede mål er bedst mulig trivsel og sundhed for dig.

Det handler om at være … glad

I Distrikt Øst er vores vigtigste fokus at vise respekt for og være fleksible omkring dine ønsker til hverdagen og fremtiden. Vi gør os umage for, at du skal opleve livskvalitet og livsglæde, og vi føler stolthed, når vores indsats hjælper dig  tilbage til en god hverdag efter en sygdomsperiode.

Vi mener, at aktivitet er en vigtig del af hverdagen og vi gør os umage på alle vores centre for at tilbyde spændende aktiviteter.

Sådan kommer du videre …

Før vi kan hjælpe dig, skal du visiteres til hjælp eller bolig af Næstved Kommune. Hvis det er sket, skal du finde ud af, hvem du ønsker skal hjælpe dig med det, du er visiteret til.
Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere på 5588 1900.